Čištění studny

Pracovní postup při čištění studní:
1. odčerpání vody ze study
2. ruční odstranění sedimentu
3. vyčištění studny vysokotlakým strojem
4. kontrola potrubí
5. založení štěrkového dna (zda je nutné)
6. dezinfekce studny